Sachviet.us Logo
My Account

Kinh Kim Cang (dịch giả Thích Trí Tịnh)

$10.60$12.42 (-15%)

Sold By: Sách Việt

Only 1 left in stock

You will earn 10 coins with this product.
SKU: V3QNQS79598 Category:

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa thuộc quyển thứ 577 của bộ Đại Bát Nhã Ba la mật 600 quyển và thuộc hội thứ 9 trong 16 hội. Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh là tóm gọn những thâm ý áo nghĩa của toàn bộ Đại Bát Nhã 600 quyển.

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa thuộc quyển thứ 577 của bộ Đại Bát Nhã Ba la mật 600 quyển và thuộc hội thứ 9 trong 16 hội. Địa điểm giảng Kinh Kim Cang ở tại khu vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), phía nam kinh thành Xá-Vệ (Sravasti), Trung Ấn Độ. Lúc ấy ở Trung Quốc, nhằm triều đại nhà Châu, Vua Mục Vương năm thứ 9.

Additional information

Weight 3.8 oz
Dimensions 8 × 5.5 × 0.1 in
tac-gia

Thích Trí Tịnh

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

Kinh Kim Cang (dịch giả Thích Trí Tịnh)

$10.60$12.42 (-15%)

Add to cart