Sachviet.us Logo
My Account

Kinh Kim Cang Giảng lục

$21.06$28.46 (-26%)

Sold By: Sách Việt

Out of stock

• Tác giả: Thích Thông Phương

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Số trang: 690

You will earn 21 coins with this product.
SKU: IHF55CF79325 Category:

Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.

Kinh Kim – Cang Bát – nhã Ba – la – mật nầy, Phật nói ra cho Đại- Chúng tại tinh- xá Kỳ- Hoàn, là do ông Tu-Bồ-Đề trước kia ở trong hàng Thanh-Văn muốn tiến đến quả vị cứu cánh của Đại- thừa, nên ông ân cần thỉnh Phật khai ngộ cho ông.

Đấng Kim-thân dùng Kim-cang trí, từ Kim-khẩu đưa ra những lời êm dịu, quý như vàng ròng, sáng suốt như ngọc ma- ni bảo-châu, chỉ rõ thật-tướng các Pháp, cùng chổ tuyệt-đích của đạo giải-thoát, làm cho bao nhiêu mê lầm cố chấp của ông Tu- Bồ-Đề đều được phá tan như làn mây trước gió.

Sau khi Đức Thế-Tôn thâu thần nhập diệt, các đệ tử của Phật với mục đích lưu truyền lại cho đời sau, mới thỉnh các bực Đại A-La-Hán hội hợp lại, để kiết tập những lời vàng của Phật lại thành Kinh.
Đến đời Dao-Tần có Ngài Cưu-Ma-La-Thập dịch bảng chữ Phạn ra ra chữ Trung-Hoa, văn từ lưu loát, ai xem cũng thích, nhờ đó mà có nhiều vị chứng ngộ được Chơn-Tâm.

Đến thời kỳ Trung-Hoa Dân-Quốc năm thứ 13, có Ngài Thái-Hư Đại-Sư lão thông tam-tạng và rất uyên thâm Phật-lý. Ngài diển giảng kinh này một cách hoạt-bát, thính giả nghe không biết chán.
Nay ở Việt Nam, nhờ có đủ duyên lành, Thượng Tọa Thích-Huệ-Hưng đã dịch bộ kinh quý giá nầy ra chữ Việt; lối hành văn rất giản dị, xem qua ai cũng có thể thâu nhập dễ dàng.
Vậy tôi xin nhất tâm tùy hỷ và tha thiết giới thiệu cùng quý thiện-tín. Mong rằng quý vị y kinh này mà ngộ được thật-tướng các Pháp và thẳng đến quả vị Vô-thượng chánh-đẵng chánh-giác.

Additional information

Weight 26.2 oz
Dimensions 8 × 5.6 × 1.2 in
tac-gia

Thích Thông Phương

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

Kinh Kim Cang Giảng lục

$21.06$28.46 (-26%)