Sachviet.us Logo
My Account

Thiền Định Samatha

$13.84$16.91 (-18%)

Sold By: Sách Việt

Only 2 left in stock

You will earn 13 coins with this product.
SKU: X5O83U78134 Category:

Mục Lục

Chương I: Cốt tủy lời dạy của đức Phật

Tứ Thánh Đế

Bát Thánh Đạo hay Tam Học

Tám Yếu Tố Của Thánh Đạo

Chương II: Giới học

Nền tảng của Thiền

Thế nào là những điều ác nên tránh?

Ngũ giới.

Chương III: Định học (samādhi sikkhā)

Tu Tập Tịnh Chỉ

Thiền Là Gì?

Hai Loại Thiền.

Vai trò Của Thiền Trong Thánh Đạo.

Mục Đích Và Mục Tiêu Của Thiền Định.

Định và Sự Cần Thiết Phải Tu Tập Định.

Đề Tài Thiền.

Bốn Mươi Đề Tài Thiền Định.

Căn Tánh (Carita)

Chương IV: Chuẩn bị cho thiền

Chuẩn Bị Tóm Tắt.

Chuẩn Bị Chi Tiết..

Một Ngôi Chùa Thích Hợp

Chương V: Kasiṇa đất

Làm Một Kasiṇa hay Biến Xứ Đất

Khởi Quán Trên Kasiṇa Đất

Năm Triền Cái hay Năm Kẻ Thù.

Năm Lực hay Năm Người Bạn.

Năm Chi Phần Tinh Cần.

Năm Thiền Chi

Ba Giai Đoạn Thiền

Tướng hay Hình Ảnh của Thiền

Sự Khác Nhau Giữa Học Tướng và Tợ Tướng

Thích Hợp và Không Thích Hợp

Kết Hợp Thực Tiễn Bhāvanā với Nimitta.

Sự Khác Nhau Giữa Cận Định và An Chỉ Định

Thuần Thục Sơ Thiền

Nhị Thiền Sắc Giới.

Tam Thiền Sắc Giới

Tứ Thiền Sắc Giới.

Ngũ Thiền Sắc Giới.

Chương VI: Niệm hơi thở

Sự Tán Dương Của Đức Phật.

Sự Mô Tả Trong Kinh Điển.

Hướng Dẫn Thực Hành

Bước Thứ Nhất: Hay Biết Hơi Thở Vô và Hơi Thở Ra.

Phương Pháp Đếm…

Bước Thứ Hai: Biết Độ Dài của Hơi Thở

Bước Thứ Ba: Hay Biết Toàn Hơi Thở

So Sánh Với Người Gác Cổng và Người Thợ Cưa

Bước Thứ Tư: Sự Biến Mất Của Hơi Thở..

Ảnh Dụ Một Nông Dân..

Sự Xuất Hiện Của Tướng Thiền.

Những Lợi Ích Của Niệm Hơi Thở

Chương VII: Bốn thiền bảo hộ.
Bảo Vệ Tự Thân Khỏi Những Hiểm Nguy Bên Trong và Bên Ngoài

Tu Tập Tâm Từ

Tâm Từ Không Nên Tu Tập Đến Ai Trước

Thứ Tự Những Người Được Thấm Nhuần Với Tâm Từ

Phá Bỏ Ranh Giới Giữa Các Loại Người.

Tu Tập Tâm Từ Với 528 cách Theo Luận Vô Ngại Giải

Mười Một Lợi Ích của Tâm Từ.

Tùy Niệm Phật..

Cách Tu Tập “Buddhānussati” Nhanh Chóng

Những Lợi Ích Của Tùy Niệm Phật.

Tu Tập Quán Bất Tịnh .

Cách Tu Tập Tưởng Bất Tịnh Nhanh Hơn.

Những Lợi Ích Của Asubha Bhāvanā.

Niệm Chết.

Tám Cách Hồi Tưởng Sự Chết.

Tu Tập Cận Định.

Một Phương Pháp Tu Tập Niệm Chết Hiệu Quả và

Nhanh Chóng

Những Lợi Ích của việc Tu Tập Niệm Chết

Khi Nào Nên Hành Các Thiền Bảo Hộ

Additional information

Weight 9.7 oz
Dimensions 8 × 5.5 × 0.5 in
tac-gia

Dr. Mehm Tin Mon

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

Thiền Định Samatha

$13.84$16.91 (-18%)

Add to cart