img-0
My Account

Tuyển Tập Nguyễn Đình Chiểu

$36.36$49.26 (-26%)

Sold By: Sách Việt

Out of stock

You will earn 36 coins with this product.
SKU: N7YQJI79068 Categories: ,
Report Abuse

Tuyển Tập Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu là ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc. Từ sau Cách mạng tháng Tám, và nhất là từ năm 1975, tác phẩm của ông đã được giới thiệu, phổ biến rộng rãi trong cả nước. Song những tác phẩm này chưa được khảo sát dưới góc độ văn bản học chặt chẽ, vì chúng ta chưa có đủ những bản Nôm cần thiết.

Phải đợi đến sau ngày giải phóng, chúng ta mới có được các bản Nôm ấy để làm việc đó. Chính vì vậy, mà "Tuyển tập Nguyễn Đình Chiểu" mãi tới nay mới ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày mất của tác giả.

Công tác văn bản học đòi hỏi phải hiểu chính xác văn bản, thuyết minh văn bản theo ý đồ tư tưởng nghệ thuật của tác giả, hiểu được mục đích tính của tác phẩm để rồi cuối cùng tái hiện lại một cách tổng quát các giai đoạn của quá trình lao động đó dưới hình thức một văn bản minh xác thỏa đáng.

"Tuyển tập Nguyễn Đình Chiểu" cố gắng trình bày văn bản theo những yêu cầu đó của văn bản khoa học, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu hiện nay của các trường đại học và của nhân dân ta đối với nhà thơ đã có một lòng tin vĩ đại vào quần chúng nhân dân – ngọn cờ tiên khu của dòng văn học yêu nước trong thời cận đại.

Additional information

Weight 46.5 oz
Dimensions 2 × 6 × 9 in
tac-gia

Ca Văn Thỉnh – Nguyễn Sỹ Lâm – Nguyễn Thạch Giang (biên soạn)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

img-21

Tuyển Tập Nguyễn Đình Chiểu

$36.36$49.26 (-26%)