Sachviet.us Logo
My Account

Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng

$23.74$28.07 (-15%)

Sold By: Sách Việt

Only 1 left in stock

You will earn 23 coins with this product.
SKU: 5KO5H16R48590 Category:

Lập trình cấu trúc là phương pháp tổ chức, phân chia chương trình thành các hàm, thủ tục. Chúng được dùng để xử lý dữ liệu nhưng lại tách rời các cấu trúc dữ liệu.

Lập trình hướng đối tượng dựa trên việc tổ chức chương trình thành các lớp. Khác với hàm và thủ tục, lớp là một đơn vị bao gồm cả dữ liệu và các phương thức xử lý.

“Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng” trình bày một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng được cài đặt trong C++ như lớp, đối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khả năng mới trong xây dựng, sử dụng hàm như đối tham chiếu, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử. “Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng” gồm 13 chương và 5 phụ lục được trình bày khá khoa học. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến một số vấn đề còn ít được biết đến như cách xây dựng hàm với số đối bất định trong C cũng sẽ được giới thiệu .

Additional information

Weight 24 oz
Dimensions 1 × 6 × 9 in
tac-gia

GS. Phạm Văn Ất

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng

$23.74$28.07 (-15%)

Add to cart