Sachviet.us Logo
My Account

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải

$20.75$26.82 (-23%)

Sold By: Sách Việt

Only 1 left in stock

Nguyên tác: ” Rosary Gems”
Tác giả: Donald H. Calloway, MIC
DDC: 242 – Chuyên đề về đạo đức và lòng sùng kính
Ngôn ngữ: Việt

You will earn 20 coins with this product.
SKU: 92B9M2A79282 Category:

Kinh Pháp Hoa là bộ kinh Đại thừa được nhiều dịch giả phiên dịch, được nhiều học giả nghiên cứu chú giải, lại được lưu truyền sâu trong giới trí thức và phổ cập rộng trong quần chúng.

Giáo nghĩa trọng yếu của kinh Pháp Hoa là chỉ bày Tri kiến Phật có sẵn nơi mỗi chúng sanh. Tri kiến Phật là cái thấy biết không thuộc về kiến chấp ngã nơi thân, không thuộc về kiến chấp ngã nơi tâm (vọng tâm). Lại là thể của thân tâm, thường trụ không sanh không diệt. Bất luận là hàng nam nữ xuất gia thiện trí, hay hạng phàm nhân tại gia, cho đến kẻ ác tạo tội ngũ nghịch như Đề-bà-đạt-đa và những chúng sanh khác như loài rồng… cũng đều có Tri kiến Phật. Nếu biết và tin nơi mình có Tri kiến Phật, liền khởi nhân tu hành thì sẽ được thành tựu quả Phật.

Kinh Pháp Hoa không ức dương đặc biệt cho một trình độ căn cơ nào, mà bao dung tế độ hết thảy mọi chúng sanh không bỏ sót một loài nào. Nhưng vì căn cơ chúng sanh không đồng, nên phải tùy theo trình độ mà giáo hóa có sai biệt, để cho người cao cũng như người thấp đều nhận được lợi ích, và cuối cùng đưa đến chỗ cứu kính bình đẳng là quả Phật. Do đó, kinh Pháp Hoa rất được nhiều thành phần xuất gia, cũng như cư sĩ tôn quí, tín ngưỡng, thiết lập nhiều đạo tràng trì tụng, lễ kính, tu tập.

Additional information

Weight 29.8 oz
Dimensions 1.5 × 8 × 5.7 in
tac-gia

HT. Thích Thanh Từ

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải

$20.75$26.82 (-23%)

Add to cart