img-0
My Account

Kinh Địa Tạng

$11.79$14.17 (-17%)

Sold By: Sách Việt

Out of stock

Công ty phát hành Khai Tuệ
Ngày xuất bản 2018-07-23 00:00:00
Kích thước 14cm x 20cm
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 160
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức
You will earn 11 coins with this product.
SKU: 6H9417379099 Category:
Report Abuse

Quyển Kinh Địa Tạng gồm 3 phần chính sau: phần dẫn nhập, phần chánh Kinh, phần hồi hướng.

Bồ T át Địa Tạng là vị Bồ Tát quan trọng trong 6 vị Bồ T át Đại Thừa (5 vị còn lại là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền và Di-lặc).

K inh Địa Tạng mượn hạnh nguyện độ sinh của Bồ T át Địa Tạng, đề cao hạnh nguyện đi vào thế giới ngục tù, thế giới của những con người mà tâm thức và hành động vi phạm luật pháp. Bồ T át Địa Tạng giúp những kẻ tội phạm trở thành người hiền lương và đạo đức. Triết lý cốt lõi của Kinh Địa Tạng nằm ở chỗ này.

Thông điệp xuyên suốt của kinh Địa Tạng là “phạm pháp, làm ác, tạo tội sẽ bị trừng phạt ngay trong kiếp này và sau khi chết bị đọa lạc.” Cảnh giới tái sinh của con người sau khi chết phụ thuộc vào tổng thể nghiệp ác và thiện, tội và phước. Chết không phải là hết, sau khi chết , con người tiếp tục tái sinh, gặt hái quả lành hay quả khổ do chính mình tạo ra. Những người phạm pháp, tạo tội, gây khổ đau, dù vô tình hay cố ý, nếu không sám hối và nỗ lực chuyển nghiệp, thì sau khi chết sẽ bị đọa vào cảnh giới xấu.

Hiểu theo nghĩa biểu tượng và triết lý, “địa ngục” chính là các hình thức T ù N gục . Trong khi đó, s ự trừng phạt của luật nhân quả tuyệt đối sẽ không bao che. Các loại tù ngục có nhiều hình thái và nặng nhẹ khác nhau, nặng nhất là khổ đau cùng cực, không gián đoạn. “ Đ ọa vào địa ngục” là cách mô tả về các hình thức khổ đau , mà con người phải chịu đựng như hậu quả tất yếu theo cách “ai làm nấy chịu”. K inh Địa Tạng mượn hình ảnh điạ ngục nói về các hình thức tù ngục nhằm giáo dục đạo lý nhân quả , khuyến khích c huyển nghiệp ác bằng nghiệp thiện , lối sống thiện lành.

  MỤC LỤC

 PHẦN DẪN NHẬP

          1.  Nguyện Hương

          2.  Đảnh Lễ Tam Bảo

          3. Tán Hương

          4. Phát Nguyện Trì Kinh

          5. Tán Dương Giáo Pháp

          6. Chí Tâm Quy Mạng Lễ

    PHẦN CHÁNH KINH

          Phẩm 1:  Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi

          Phẩm 2:  Phân Thân Tụ Hội

          Phẩm 3:   Xét Soi Nghiệp Quả

          Phẩm 4:   Nghiệp Quả Trong Cõi Diêm-Phù

          Phẩm 5:   Tù Ngục Và Tội Báo

          Phẩm 6:   Đức Phật Tán Dương

          Phẩm 7:   Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất

          Phẩm 8:   Vua Diêm-La Khen Ngợi

          Phẩm 9:   Xưng Tụng Danh Hiệu Các Phật

          Phẩm 10: So Sánh Công Đức Bố Thí

          Phẩm 11: Thần Đất Hộ Trì

          Phẩm 12: Thấy Nghe Được Lợi Ích

          Phẩm 13: Thế Tôn Ủy Thác

PHẦN HỒI HƯỚNG

Additional information

Weight 6.1 oz
Dimensions 0.35 × 5.5 × 8 in
tac-gia

Thích Nhật Từ

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

$11.79$14.17 (-17%)